Moja zóna

Základná škola Košice

Gemerská 2, 040 01 Košice - mestská časť Juh
31263119
2021364565
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1998
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
570 tis. €
-48,9 %
2020/2019