Moja zóna

Základná škola Družicová 4, Košice

Družicová 4, 040 12 Košice - mestská časť Nad jazerom
31263127
2021364532
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1998
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,14 mil. €
813 %
2020/2019