Moja zóna

Základná škola Abovská 36, Košice

Abovská 36, 040 17 Košice - mestská časť Barca
31263160
2021302745
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1998
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
682 tis. €
251,9 %
2020/2019