Moja zóna

Špeciálna základná škola

Rovníková 11, 040 12 Košice - mestská časť Nad jazerom
31263178
2021363993
Nemá
20-24 zamestnancov
01.01.1998
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A