Moja zóna

Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety

Hlavná 87, 045 01 Moldava nad Bodvou
31269141
2021401965
Nemá
20-24 zamestnancov
01.07.1998
Starost.o staršie os.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A