Moja zóna

Spojená škola, Vojenská 13, Košice s organizačnými zložkami: Špeciálna základná škola, Vojenská 13, Košice a Praktická škola, Vojenská 13,Košice

Vojenská 13, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
31298028
2021456184
Nemá
50-99 zamestnancov
01.04.1999
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
499 tis. €