Moja zóna

Škola v prírode

Kysak, 044 81 Kysak
31300065
2021185573
Nemá
5-9 zamestnancov
01.07.1993
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
12,2 tis. €
N/A