Moja zóna

Technické služby mesta Svidník

Budovateľská 1, 089 01 Svidník
31301347
2020792125
SK2020792125
50-99 zamestnancov
01.07.1993
Zber nie nebezp.odpadu

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
140 tis. €
-60,5 %
2020/2019