Moja zóna

Technické služby mesta Svidník

Budovateľská 1, 089 01 Svidník
31301347
2020792125
SK2020792125
50-99 zamestnancov
01.07.1993
Zber nie nebezp.odpadu

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
210 tis. €
-60,5 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Technické služby mesta Svidník


Štatutári Technické služby mesta Svidník


Spoločníci Technické služby mesta Svidník


Predmety podnikania Technické služby mesta Svidník


Kataster Technické služby mesta Svidník


Skrátené výkazy Technické služby mesta Svidník