Moja zóna

Základná škola

Čsl.armády 15, 045 01 Moldava nad Bodvou
31302912
2020963186
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1993
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
3 €
465 tis. €