Moja zóna

Základná škola

Bernolákova ulica 1061, 093 01 Vranov nad Topľou
31305318
2020628940
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1994
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,21 mil. €
-66,4 %
2020/2019