Moja zóna

Špeciálna základná škola Trhovište

Tichá 50, 072 04 Trhovište
31309577
2021510150
Nemá
10-19 zamestnancov
01.01.2000
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
46,4 tis. €
-61,5 %
2020/2019