Moja zóna

Špeciálna základná škola Vtáčkovce

Vtáčkovce 2, 044 47 Vtáčkovce
31309585
2021519577
Nemá
20-24 zamestnancov
01.01.2000
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
333 tis. €
-99,1 %
2020/2019