Moja zóna

Špeciálna základná škola, Michalská 55/77, Markušovce

Michalská 77, 053 21 Markušovce
31309640
2021516904
Nemá
10-19 zamestnancov
01.01.2000
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,4 tis. €