Moja zóna

Špeciálna materská škola, Ľudová 15, Košice

Ľudová 15, Košice - mestská časť Západ
31309691
2021488689
Nemá
10-19 zamestnancov
01.01.2000
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
11,9 tis. €