Moja zóna

Špeciálna základná škola

Tyršova 1, 073 01 Sobrance
31309780
2021487556
Nemá
20-24 zamestnancov
01.01.2000
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
46,5 tis. €
-57,5 %
2020/2019