Moja zóna

Obecné hospodárstvo obce Danišovce

Danišovce 33, 053 22 Danišovce
31313159
Nemá
nezistený
01.04.2000
Výst.obyt,neob.bud.i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Obecné hospodárstvo obce Danišovce


Štatutári Obecné hospodárstvo obce Danišovce


Spoločníci Obecné hospodárstvo obce Danišovce


Predmety podnikania Obecné hospodárstvo obce Danišovce


Kataster Obecné hospodárstvo obce Danišovce


Skrátené výkazy Obecné hospodárstvo obce Danišovce