Moja zóna

AIK, spol. s r. o.

Štetinova 5, 811 06 Bratislava
31320325
Nemá
nezistený
27.03.1992
Realitné kancelárie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A