Moja zóna

N.N. - NEW NETCOM spol. s r.o. v likvidácii

Radlinského 27, 811 07 Bratislava
31320457
2020834068
Nemá
nezistený
30.03.1992
Veľkoobchod s počítačmi

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod N.N. - NEW NETCOM spol. s r.o. v likvidácii


Štatutári N.N. - NEW NETCOM spol. s r.o. v likvidácii


Spoločníci N.N. - NEW NETCOM spol. s r.o. v likvidácii


Predmety podnikania N.N. - NEW NETCOM spol. s r.o. v likvidácii


Kataster N.N. - NEW NETCOM spol. s r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy N.N. - NEW NETCOM spol. s r.o. v likvidácii