Moja zóna

HEWI TRADE spol. s r.o. v likvidácii

Ružová dolina 8, 821 08 Bratislava
31324347
2020884437
Nemá
nezistený
25.05.1992
Nešpecializ.veľkoobchod

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod HEWI TRADE spol. s r.o. v likvidácii


Štatutári HEWI TRADE spol. s r.o. v likvidácii


Spoločníci HEWI TRADE spol. s r.o. v likvidácii


Predmety podnikania HEWI TRADE spol. s r.o. v likvidácii


Kataster HEWI TRADE spol. s r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy HEWI TRADE spol. s r.o. v likvidácii