Moja zóna

BAMAC spol. s r.o.

Drobného 27, 841 01 Bratislava
31325424
2020335361
SK2020335361
2 zamestnanci
09.06.1992
Reklamné agentúry

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,11
0,36
0,16
130,4 %
-23,5 tis. €
-379,3 %
2020/2019
435 tis. €
-26,2 %
2020/2019
-0,11
-493,1 %
2020/2019
58,2 tis. €
-42,8 %
2020/2019
N/A

ZiskBAMAC spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
-25 tis. €

TržbyBAMAC spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
900 tis. €
800 tis. €
700 tis. €
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €

SkóringBAMAC spol. s r.o.


-9,75
-0,3
0,03
0,4

Zisk pred zdanenímBAMAC spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €

EBITDABAMAC spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €

Koneční uživatelia výhod BAMAC spol. s r.o.


Štatutári BAMAC spol. s r.o.


Spoločníci BAMAC spol. s r.o.


Predmety podnikania BAMAC spol. s r.o.


Kataster BAMAC spol. s r.o.


Skrátené výkazy BAMAC spol. s r.o.