Moja zóna

PNP BLOK spol. s r.o.

Kopčianska 15, 851 01 Bratislava
31325491
2020350266
Nemá
nezistený
04.06.1992
Maloobchod s počítačmi

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod PNP BLOK spol. s r.o.


Štatutári PNP BLOK spol. s r.o.


Spoločníci PNP BLOK spol. s r.o.


Predmety podnikania PNP BLOK spol. s r.o.


Kataster PNP BLOK spol. s r.o.


Skrátené výkazy PNP BLOK spol. s r.o.