Moja zóna

EUROPRESS BRATISLAVA, s.r.o.

Michalská 10, 811 01 Bratislava
31331505
2020816303
Nemá
nezistený
07.09.1992
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod EUROPRESS BRATISLAVA, s.r.o.


Štatutári EUROPRESS BRATISLAVA, s.r.o.


Spoločníci EUROPRESS BRATISLAVA, s.r.o.


Predmety podnikania EUROPRESS BRATISLAVA, s.r.o.


Kataster EUROPRESS BRATISLAVA, s.r.o.


Skrátené výkazy EUROPRESS BRATISLAVA, s.r.o.