Moja zóna

DENSI, spol. s r.o.

Strojnícka 24, 821 05 Bratislava
31335152
2020931957
Nemá
nezistený
26.10.1992
Ost.účelové stravovanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod DENSI, spol. s r.o.


Štatutári DENSI, spol. s r.o.


Spoločníci DENSI, spol. s r.o.


Predmety podnikania DENSI, spol. s r.o.


Kataster DENSI, spol. s r.o.


Skrátené výkazy DENSI, spol. s r.o.