Moja zóna

C.L. TRADING spol. s r. o.

Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava
31335314
2020914797
Nemá
nezistený
03.11.1992
Sprostr.obch.s nábytkom

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod C.L. TRADING spol. s r. o.


Štatutári C.L. TRADING spol. s r. o.


Spoločníci C.L. TRADING spol. s r. o.


Predmety podnikania C.L. TRADING spol. s r. o.


Kataster C.L. TRADING spol. s r. o.


Skrátené výkazy C.L. TRADING spol. s r. o.