Moja zóna

PJP spol. s r.o.

Nám. Hraničiarov 2a, 851 03 Bratislava
31336698
2020350453
Nemá
nezistený
20.11.1992
Maloobchod s kvetmi

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,69
0,01
0,01
5 866,3 %
-965 €
87,6 %
2020/2019
1,5 tis. €
-18,6 %
2020/2019
-0,69
89,5 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskPJP spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €

TržbyPJP spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €

SkóringPJP spol. s r.o.


-9,73
-57,66
0,5
0,02

Zisk pred zdanenímPJP spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €

EBITDAPJP spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €

Koneční uživatelia výhod PJP spol. s r.o.


Štatutári PJP spol. s r.o.


Spoločníci PJP spol. s r.o.


Predmety podnikania PJP spol. s r.o.


Kataster PJP spol. s r.o.


Skrátené výkazy PJP spol. s r.o.