Moja zóna

KOVOMAC, spol. s r.o.

Vajnorská 135, 831 04 Bratislava
31336892
2020335889
Nemá
nezistený
02.12.1992
Obrábanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod KOVOMAC, spol. s r.o.


Štatutári KOVOMAC, spol. s r.o.


Spoločníci KOVOMAC, spol. s r.o.


Predmety podnikania KOVOMAC, spol. s r.o.


Kataster KOVOMAC, spol. s r.o.


Skrátené výkazy KOVOMAC, spol. s r.o.