Moja zóna

E V Y A N spol. s r.o.

Vtáčnik 3, 831 01 Bratislava
31337449
2020884712
SK2020884712
3-4 zamestnanci
09.12.1992
Reklamné agentúry

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,06
-0,07
5,48
14,7 %
-7,45 tis. €
-113,2 %
2019/2018
416 tis. €
-24,8 %
2019/2018
-0,06
-120 %
2019/2018
N/A
N/A

ZiskE V Y A N spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €

TržbyE V Y A N spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €

SkóringE V Y A N spol. s r.o.


16,31
0,85
0,06
8,28

Zisk pred zdanenímE V Y A N spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €

EBITDAE V Y A N spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod E V Y A N spol. s r.o.


Štatutári E V Y A N spol. s r.o.


Spoločníci E V Y A N spol. s r.o.


Predmety podnikania E V Y A N spol. s r.o.


Kataster E V Y A N spol. s r.o.


Skrátené výkazy E V Y A N spol. s r.o.