Moja zóna

"VITEX Bratislava, spol. s r. o."

Stará Vajnorská cesta 15, 832 74 Bratislava
31337805
2020884767
Nemá
nezistený
14.12.1992
Nešpecializ.veľkoobchod

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod "VITEX Bratislava, spol. s r. o."


Štatutári "VITEX Bratislava, spol. s r. o."


Spoločníci "VITEX Bratislava, spol. s r. o."


Predmety podnikania "VITEX Bratislava, spol. s r. o."


Kataster "VITEX Bratislava, spol. s r. o."


Skrátené výkazy "VITEX Bratislava, spol. s r. o."