Moja zóna

INTELSOFT spoločnosť s ručením obmedzeným

Stromová 13, 837 62 Bratislava
31339913
2020335988
SK2020335988
5-9 zamestnancov
14.01.1993
Ost.služ.týkajúce sa IT

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,01
0,06
0,04
81,6 %
9,08 tis. €
84 %
2020/2019
453 tis. €
-18 %
2020/2019
0,01
52,2 %
2020/2019
227 tis. €
-89,3 %
2020/2019
N/A

ZiskINTELSOFT spoločnosť s ručením obmedzeným


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €

TržbyINTELSOFT spoločnosť s ručením obmedzeným


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
800 tis. €
700 tis. €
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €

SkóringINTELSOFT spoločnosť s ručením obmedzeným


2
0,18
n/a
0,73

Zisk pred zdanenímINTELSOFT spoločnosť s ručením obmedzeným


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €

EBITDAINTELSOFT spoločnosť s ručením obmedzeným


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod INTELSOFT spoločnosť s ručením obmedzeným


Štatutári INTELSOFT spoločnosť s ručením obmedzeným


Spoločníci INTELSOFT spoločnosť s ručením obmedzeným


Predmety podnikania INTELSOFT spoločnosť s ručením obmedzeným


Kataster INTELSOFT spoločnosť s ručením obmedzeným


Skrátené výkazy INTELSOFT spoločnosť s ručením obmedzeným