Moja zóna

BALZER s.r.o.

Kopčianska 15, 851 01 Bratislava
31342701
2020342390
Nemá
nezistený
15.02.1993
Nešpecializ.veľkoobchod

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod BALZER s.r.o.


Štatutári BALZER s.r.o.


Spoločníci BALZER s.r.o.


Predmety podnikania BALZER s.r.o.


Kataster BALZER s.r.o.


Skrátené výkazy BALZER s.r.o.