Moja zóna

RATEX spol. s r.o.

Bajkalská 24, 827 31 Bratislava
31343511
2020869752
Nemá
nezistený
05.03.1993
Nešpecializ.veľkoobchod

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod RATEX spol. s r.o.


Štatutári RATEX spol. s r.o.


Spoločníci RATEX spol. s r.o.


Predmety podnikania RATEX spol. s r.o.


Kataster RATEX spol. s r.o.


Skrátené výkazy RATEX spol. s r.o.