Moja zóna

NOVÝ TENAK, s.r.o. v likvidácii

Cintorínska 8, 811 08 Bratislava
31349749
2020836004
Nemá
nezistený
12.05.1993
Predaj automobilov

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A