Moja zóna

SNOTY s r.o.

Rybničná 59, 831 07 Bratislava
31350640
2020343721
SK2020343721
10-19 zamestnancov
20.05.1993
Baliace čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,07
0,16
0,57
58,1 %
76 tis. €
433,9 %
2020/2019
890 tis. €
-29,5 %
2020/2019
0,07
437,4 %
2020/2019
240 €
N/A

ZiskSNOTY s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

TržbySNOTY s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1,3 mil. €
1,2 mil. €
1,1 mil. €
1 mil. €
900 tis. €
800 tis. €

SkóringSNOTY s r.o.


69,5
0,42
n/a
0,68

Zisk pred zdanenímSNOTY s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €

EBITDASNOTY s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €

Koneční uživatelia výhod SNOTY s r.o.


Štatutári SNOTY s r.o.


Spoločníci SNOTY s r.o.


Predmety podnikania SNOTY s r.o.


Kataster SNOTY s r.o.


Skrátené výkazy SNOTY s r.o.