Moja zóna

STALEX, spol. s r.o.

Panenská 7, 811 03 Bratislava
31352456
Nemá
28.05.1993

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod STALEX, spol. s r.o.


Štatutári STALEX, spol. s r.o.


Spoločníci STALEX, spol. s r.o.


Predmety podnikania STALEX, spol. s r.o.


Kataster STALEX, spol. s r.o.