Moja zóna

RADIOROPA Tele a Radio s.r.o. v likvidácii

Kuklovská 23, 841 05 Bratislava
31352642
2020901267
Nemá
nezistený
16.06.1993
Výr.spotreb.elektroniky

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod RADIOROPA Tele a Radio s.r.o. v likvidácii


Štatutári RADIOROPA Tele a Radio s.r.o. v likvidácii


Spoločníci RADIOROPA Tele a Radio s.r.o. v likvidácii


Predmety podnikania RADIOROPA Tele a Radio s.r.o. v likvidácii


Kataster RADIOROPA Tele a Radio s.r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy RADIOROPA Tele a Radio s.r.o. v likvidácii