Moja zóna

UNITRUMPH spol. s r.o. v likvidácii

Bratislava
31353550
2020290569
Nemá
nezistený
29.06.1993
Maloobchod s kvetmi

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A