Moja zóna

L.K.B. s.r.o.

Čiernovodská 11, 821 07 Bratislava
31355081
Nemá
16.07.1993

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod L.K.B. s.r.o.


Štatutári L.K.B. s.r.o.


Spoločníci L.K.B. s.r.o.


Predmety podnikania L.K.B. s.r.o.


Kataster L.K.B. s.r.o.