Moja zóna

YOUNIN spol. s r.o.

Staré Grunty 36, 842 25 Bratislava
31355510
2020908681
Nemá
nezistený
29.07.1993
Predaj automobilov

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod YOUNIN spol. s r.o.


Štatutári YOUNIN spol. s r.o.


Spoločníci YOUNIN spol. s r.o.


Predmety podnikania YOUNIN spol. s r.o.


Kataster YOUNIN spol. s r.o.


Skrátené výkazy YOUNIN spol. s r.o.