Moja zóna

Chemotrade, spol. s r.o.

Fraňa Kráľa 12, Bratislava
31358268
2020806513
Nemá
nezistený
20.09.1993
Nešpecializ.veľkoobchod

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Chemotrade, spol. s r.o.


Štatutári Chemotrade, spol. s r.o.


Spoločníci Chemotrade, spol. s r.o.


Predmety podnikania Chemotrade, spol. s r.o.


Kataster Chemotrade, spol. s r.o.


Skrátené výkazy Chemotrade, spol. s r.o.