Moja zóna

TRENDI spol. s r.o.

Kulíškova 9, 821 08 Bratislava
31361749
2020313845
SK2020313845
nezistený
17.11.1993
Veľkoobch.s odevmi,obuv.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,29
-0,38
0,57
175,8 %
706 €
110,9 %
2020/2019
N/A
0,29
107,8 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskTRENDI spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €

TržbyTRENDI spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
70 tis. €
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €

SkóringTRENDI spol. s r.o.


-0,28
-0,76
n/a
0,57

Zisk pred zdanenímTRENDI spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €

EBITDATRENDI spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €

Koneční uživatelia výhod TRENDI spol. s r.o.


Štatutári TRENDI spol. s r.o.


Spoločníci TRENDI spol. s r.o.


Predmety podnikania TRENDI spol. s r.o.


Kataster TRENDI spol. s r.o.


Skrátené výkazy TRENDI spol. s r.o.