Moja zóna

Zistite všetko o každom verejnom obstarávateľovi s TRANSPAREX® PROFESSIONAL.

Vrátane všetkých úspešných, neúspešných a vylúčených ponúk, vrátane historických dát od roku 2014:

Detailná analýza verejných obstarávateľov spočívajúca v sledovaní všetkých realizovaných zákaziek od roku 2014. Systém obsahuje informácie o všetkých predložených ponukách, firmách ale aj o dosahovaných úsporách v jednotlivých zákazkách. Tieto informácie umožňujú získanie prehľadu o správaní obstarávateľov, umožňujú realizovanie forenzného auditu, identifikáciu rizikových zákaziek alebo porušení zákona o verejnom obstarávaní.


  Čo získate s TRANSPAREX® PROFESSIONAL?
 • zoznam všetkých realizovaných verejných obstarávaní od roku 2014
 • zistite ako sa správa verejný obstarávateľov vďaka detailnej analýze každej realizovanej zákazky
 • identifikujte riziká realizovaných zákaziek
 • informácie o dosahovaných úsporách v zákazkách
 • informácie o všetkých predložených ponukách v každej ukončenej zákazke
 • zoznam najčastejších víťazov a zoznam najčastejších uchádzačov
 • vizualizácia víťazov podľa okresu sídla dodávateľa
 • štruktúra vzťahov v každej zákazke
 • všetky dokumenty k zákazkám na jednom mieste

247
22,9 %
2020/2019
2,39 mld. €
515,1 %
2020/2019
5,1 %
262,7 %
2020/2019
203,67
85,9 %
2020/2019

Najvýznamnejší dodávateľ


S u b t e r r a a.s.Objem zmlúv v hodnote: 841 164 365 € (s DPH)

Najčastejší uchádzač


TSS GRADE, a.s.Počet výskytov: 39

Top zákazka podľa objemu


ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapaHodnota zákazky: 364 938 980 € (bez DPH)

Priemer z referencií


99,91 %

Vývoj úspor


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Lore
Lore
Lore
Lore
Lorem

Vývoj objemov


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Lorem Ipsu
Lorem Ip
Lorem Ipsu
Lor

Počet vyhlásených zákaziek


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Lo
Lo
Lo
L

Priemerný počet uchádzačov


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
L
Lor
L
Lor
L

Zoznam zákaziek


Stav
Názov zákazky/ Dodávateľ
Trvanie od/ Trvanie do
PHZ/ Konečná cena
Úspory
Kontrola materiálu koľajníc a výhybiek ručnými prístrojmi na zisťovanie chýb koľajníc a výhybiek nedeštruktívnou metódou v sieti ŽSRČasť:Kontrola materiálu koľajníc a výhybiek ručnými prístrojmi na zisťovanie chýb koľajníc a výhybiek nedeštruktívnou metódou v sieti ŽSR - Časť 4 - OR KošiceŽelezničné stavby, a.s. Košice
06.12.202003.03.2021
1 320 000 € (bez DPH)1 318 100 € (bez DPH)
0 %
Kontrola materiálu koľajníc a výhybiek ručnými prístrojmi na zisťovanie chýb koľajníc a výhybiek nedeštruktívnou metódou v sieti ŽSRČasť:Kontrola materiálu koľajníc a výhybiek ručnými prístrojmi na zisťovanie chýb koľajníc a výhybiek nedeštruktívnou metódou v sieti ŽSR - Časť 3 - OR ZvolenŽelezničné stavby, a.s. Košice
06.12.202003.03.2021
1 120 000 € (bez DPH)1 116 370 € (bez DPH)
0 %
Kontrola materiálu koľajníc a výhybiek ručnými prístrojmi na zisťovanie chýb koľajníc a výhybiek nedeštruktívnou metódou v sieti ŽSRČasť:Kontrola materiálu koľajníc a výhybiek ručnými prístrojmi na zisťovanie chýb koľajníc a výhybiek nedeštruktívnou metódou v sieti ŽSR - Časť 2 - OR ŽilinaŽelezničné stavby, a.s. Košice
06.12.202003.03.2021
1 280 000 € (bez DPH)1 279 310 € (bez DPH)
0 %
Kontrola materiálu koľajníc a výhybiek ručnými prístrojmi na zisťovanie chýb koľajníc a výhybiek nedeštruktívnou metódou v sieti ŽSRČasť:Kontrola materiálu koľajníc a výhybiek ručnými prístrojmi na zisťovanie chýb koľajníc a výhybiek nedeštruktívnou metódou v sieti ŽSR - Časť 1 - OR TrnavaŽelezničné stavby, a.s. Košice
06.12.202003.03.2021
1 400 000 € (bez DPH)1 396 431 € (bez DPH)
0 %
Modernizácia trate Žilina – Košice, úsek trate Varín – Paludza
05.10.202015.02.2021
1 305 621 € (bez DPH)n/a
Nespracované
Združená dodávka energií na roky 2021 – 2022Časť:Združená dodávka energií na roky 2021 - 2022 - Časť 2 - Dodávka zemného plynuA.En. Slovensko s.r.o.
17.08.202009.12.2020
4 000 000 € (bez DPH)1 839 040 € (bez DPH)
54 %
Združená dodávka energií na roky 2021 – 2022Časť:Združená dodávka energií na roky 2021 - 2022 - Časť 1 - Dodávka elektrinyMAGNA ENERGIA a.s.
17.08.202009.12.2020
33 700 000 € (bez DPH)11 424 600 € (bez DPH)
66 %
ŽST Košice – rekonštrukcia nástupíšť č. 1, 2, 3 a KRŽZ koľ. č. 11, 9, 8, 7, 6, 5, 3a, 1TRANSSERVIS, a.s. Košice
14.08.201908.12.2020
15 065 000 € (bez DPH)12 773 538 € (bez DPH)
15 %
Zabezpečenie občerstvenia a stravovacích služieb formou nápojových poukážok a elektronických stravovacích karietČasť:Časť 1 Elektronické stravovacie kartyGGFS s.r.o.
10.06.202006.12.2020
29 640 000 € (bez DPH)29 640 000 € (bez DPH)
0 %
ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle ŽilinaAŽD Praha s.r.o.
16.10.201902.12.2020
353 747 214 € (bez DPH)323 373 002 € (bez DPH)
9 %

Objemy podľa CPV


Stavebné práce1 602 207 916 €
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu131 637 545 €
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje energie121 344 331 €
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou nábytku a softvérových balíkov97 790 882 €

Najväčší dodávatelia


S u b t e r r a a.s.841 164 365 €
TSS GRADE, a.s.676 615 353 €
STRABAG s.r.o.488 104 465 €

Geografické rozloženie podľa dodávateľov


MAPKSCDSGAHCPNSESITTBNILMANMPEPBPDPUTNKNLVNRNZSATOZMBYCADKKMLMMTNORKTRTSZABBBSBRDTKALCPTRARSVKZVZCZHBJHEKKLEMLPPPOSBSVSLSPSKVTGLBAKSMIRVSOSNTVKE
0
44

Zoznam dodávateľov


Obchodné meno
Počet súťaží
Hodnota
Lorem Ipsum is simply dum3841 164 365 €
Lorem Ipsum is 23676 615 353 €
Lorem Ipsum is4488 104 465 €
Lorem Ipsum is simply dummy text of 2471 762 336 €
Lorem Ipsum is 1437 926 776 €
Lorem Ipsum is simply2395 086 859 €
Lorem Ipsum is simply1388 047 602 €
Lorem Ipsum is1996 689 200 €
Lorem Ipsum is sim186 400 000 €
Lorem Ipsum is simply dummy te1172 155 669 €