Moja zóna

Považský Trade, spol. s r.o.

Hviezdoslavova 464/33, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
31366911
2020806920
Nemá
nezistený
27.01.1994
Nešpecializ.veľkoobchod

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Považský Trade, spol. s r.o.


Štatutári Považský Trade, spol. s r.o.


Spoločníci Považský Trade, spol. s r.o.


Predmety podnikania Považský Trade, spol. s r.o.


Kataster Považský Trade, spol. s r.o.


Skrátené výkazy Považský Trade, spol. s r.o.