Moja zóna

ARBENI spol. s r.o. v likvidácii

Bodrocká 20, 821 07 Bratislava
31366970
2020950305
Nemá
nezistený
11.02.1994
Nešpecializ.veľkoobchod

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ARBENI spol. s r.o. v likvidácii


Štatutári ARBENI spol. s r.o. v likvidácii


Spoločníci ARBENI spol. s r.o. v likvidácii


Predmety podnikania ARBENI spol. s r.o. v likvidácii


Kataster ARBENI spol. s r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy ARBENI spol. s r.o. v likvidácii