Moja zóna

ST - Slovakia Trade s.r.o.

Východná 5, 911 01 Trenčín
31367747
2020820747
Nemá
nezistený
02.03.1994
Nešpecializ.veľkoobchod

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ST - Slovakia Trade s.r.o.


Štatutári ST - Slovakia Trade s.r.o.


Spoločníci ST - Slovakia Trade s.r.o.


Predmety podnikania ST - Slovakia Trade s.r.o.


Kataster ST - Slovakia Trade s.r.o.


Skrátené výkazy ST - Slovakia Trade s.r.o.