Moja zóna

ITA, s.r.o. v likvidácii

Romanova 34, 852 31 Bratislava
31369715
2020353192
Nemá
nezistený
30.03.1994
Reklamné agentúry

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A