Moja zóna

MERKANTIL MIX, spol. s r.o.

Kalinčiakova, 2, 90001, Modra, Slovensá republika
31372929
2020344315
Nemá
nezistený
03.06.1994
Ost.vydavateľské čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod MERKANTIL MIX, spol. s r.o.


Štatutári MERKANTIL MIX, spol. s r.o.


Spoločníci MERKANTIL MIX, spol. s r.o.


Predmety podnikania MERKANTIL MIX, spol. s r.o.


Kataster MERKANTIL MIX, spol. s r.o.


Skrátené výkazy MERKANTIL MIX, spol. s r.o.