Moja zóna

MARTINENGO spol. s.r.o.

900 85 Vištuk
31374972
2020302746
Nemá
nezistený
11.07.1994
Výst.obyt,neob.bud.i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,11
-0,55
0,13
79,2 %
-2,59 tis. €
-113,2 %
2015/2014
9,44 tis. €
-86,9 %
2015/2014
-0,11
-118,4 %
2015/2014
N/A
N/A

ZiskMARTINENGO spol. s.r.o.


2014
2015
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €

TržbyMARTINENGO spol. s.r.o.


2014
2015
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

SkóringMARTINENGO spol. s.r.o.


n/a
0,21
0,51
3,28

Zisk pred zdanenímMARTINENGO spol. s.r.o.


2014
2015
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €

EBITDAMARTINENGO spol. s.r.o.


2014
2015
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod MARTINENGO spol. s.r.o.


Štatutári MARTINENGO spol. s.r.o.


Spoločníci MARTINENGO spol. s.r.o.


Predmety podnikania MARTINENGO spol. s.r.o.


Kataster MARTINENGO spol. s.r.o.


Skrátené výkazy MARTINENGO spol. s.r.o.