Moja zóna

ALFAHOUSE, s.r.o.

Súkennícka 5, 821 09 Bratislava
31380701
2020891796
Nemá
nezistený
10.10.1994
Nešpecializ.veľkoobchod

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ALFAHOUSE, s.r.o.


Štatutári ALFAHOUSE, s.r.o.


Spoločníci ALFAHOUSE, s.r.o.


Predmety podnikania ALFAHOUSE, s.r.o.


Kataster ALFAHOUSE, s.r.o.


Skrátené výkazy ALFAHOUSE, s.r.o.