Moja zóna

FUEL-TRADE, spol. s r.o. v likvidácii

Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
31383394
2020843550
Nemá
nezistený
21.11.1994
Veľkoobchod s palivami

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod FUEL-TRADE, spol. s r.o. v likvidácii


Štatutári FUEL-TRADE, spol. s r.o. v likvidácii


Spoločníci FUEL-TRADE, spol. s r.o. v likvidácii


Predmety podnikania FUEL-TRADE, spol. s r.o. v likvidácii


Kataster FUEL-TRADE, spol. s r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy FUEL-TRADE, spol. s r.o. v likvidácii