Moja zóna

"SBV-2000", s.r.o.

Záhradnícka 93, 821 08 Bratislava
31385214
2020852955
Nemá
nezistený
16.12.1994
Nešpecializ.veľkoobchod

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A